การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

Last updated: 8 มิ.ย. 2566  |  18789 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

บอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯได้ล่วงหน้า 60 วันก่อนวันใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยรถเดิมทุกคันจะต้องไม่ค้างชำระภาษี

เอกสารหลักฐาน

1. ใบอนุญาตประกอบการตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์(ออกมาแล้วไม่เกิน 60 วัน), 
สำเนาหนังสือ บริคณฑ์สนธิและข้อบังคับ, สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบธุรกิจการค้า  เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์  
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01).....
5. เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินและ
หรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่  กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเอง
แต่เป็นของบุคคลอื่น หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


ขั้นตอนการดำเนินการ    6  ขั้นตอน   1  จุดบริการ    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน   7 ชั่วโมง  10 นาที

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและหลักฐาน
2. ค้นแฟ้ม ตรวจสอบประวัติการขนส่งและข้อมูลด้านทะเบียนรถทุกคัน  จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จบันทึกข้อมูล ออกใบอนุญาต รวบรวมข้อมูลหลักฐาน สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการ
3. นักวิชาการพิจารณา สรุปรายละเอียดเสนอหัวหน้างาน
4. หัวหน้างานตรวจสอบและนำเสนอนายทะเบียนกลาง
5. นายทะเบียนกลางพิจารณา/ลงนาม
6. รับเรื่อง    


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้