การประกอบการแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

Last updated: 23 มี.ค. 2566  |  702 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกอบการแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

การประกอบการแบ่งเป็น  4  ประเภท ดังนี้

 1. การขนส่งประจำทาง  
  หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด  ได้แก่รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ  
  รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปส่วนภูมิภาค  รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค  รถโดยสารประจำทางในเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค    
  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ   มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น  10-9999 
   สถานที่ติดต่อ  ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
       - ส่วนกลาง  ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร  กรมการขนส่งทางบก  
       - ส่วนภูมิภาค  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
   
  2. การขนส่งไม่ประจำทาง  
  หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง  และห้ามมิให้กระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกัน
  หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง  
  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
      2.1 การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร  ได้แก่ การขนส่งเพื่อสินจ้างด้วยรถที่ใช้ในการ
  ขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่าง ๆ โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
  เป็นรายบุคคล หรือโดยการเหมาเป็นรายเที่ยว รายวัน หรือรายเดือน
  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ   มีพื้นเป็นสีเหลือง  ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 30-9999
  สถานที่ติดต่อ  ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    - ส่วนกลาง   ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร  กรมการขนส่งทางบก
      2.2 การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก  ได้แก่ การขนส่งเพื่อสินจ้างด้วยรถที่ใช้ในการ
  ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (บรรทุกสินค้าหรือสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการ) ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ
  โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ    มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 70-9999
  สถานที่ติดต่อ  ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนัก
  งานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    - ส่วนกลาง   ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ สำนักการขนส่ง
    สินค้า  กรมการขนส่งทางบก   
    - ส่วนภูมิภาค   ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
   
  3. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  
  หมายความว่า  การขนส่งคนหรือสิ่งของ หรือคนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด
  ด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม ได้แก่ รถโดยสารรับจ้างขนาดเล็ก
  ซึ่งมีเส้นทางเดินรถในเขตตัวเมืองที่มีพื้นที่ไม่ไกลมากนัก และมักจะเป็น    เขตท้องที่ที่รถโดยสารขนาดใหญ่  
  ไม่สามารถเข้าไปรับ-ส่งผู้โดยสารได้โดยสะดวก จึงจำเป็นต้องใช้รถขนาดเล็ก
  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ    มีพื้นเป็นสีเหลือง  ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ  เช่น  20-9999
  สถานที่ติดต่อ  ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    - ส่วนกลาง      ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร  กรมการขนส่งทางบก  
    - ส่วนภูมิภาค    ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
   
  4. การขนส่งส่วนบุคค

 

  ติดต่อสอบถามพนักงาน  


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้