รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี ต้องทำอย่างไร??

Last updated: 20 มี.ค. 2564  |  423 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี ต้องทำอย่างไร??

รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี แต่อยากขาย ต้องทำอย่างไร??

ในกรณีที่รถขาดการชำระ ภาษีรถยนต์ แต่คุณต้องการที่จะขายรถ ในเมื่อตกลงราคากับผู้ซื้อได้แล้วแต่ทะเบียนยังถูกระงับอยู่ไม่สามารถโอนให้กับผู้ซื้อได้ ฉะนั้นเจ้าของรถจะต้องทำการชำระค่า ภาษีรถยนต์ ที่ค้างไว้ทั้งหมดก่อนจึงจะทำการโอนซื้อขายกันได้ โดยวิธีการทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

   1.นำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน และชำระ ภาษีรถยนต์ ค้างชำระ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
   2.หากต้องการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งประจำจังหวัดที่ประสงค์ใช้รถได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดิม (ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อกรมการขนส่งทางบก) กรณีนี้ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เลขทะเบียนรถจะเป็นหมวดและหมายเลขตามที่จดทะเบียนในปัจจุบันของสำนักงานขนส่งนั้น ๆ
   3.หากต้องการขายให้บุคคลอื่น สามารถทำหนังสือสัญญาซื้อขาย แนบพร้อมกับเอกสารการแจ้งใช้รถใหม่อีกครั้งหลังการถูกระงับทะเบียน ของเจ้าของคนใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องทำการโอนทะเบียนอีก
   4.ในการจดทะเบียนรถ เจ้าของรถไม่จำเป็นต้องมีชื่อในทะเบียนราษฎรของจังหวัดนั้นก็ได้
   5.สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทนได้

การยื่นคำร้องขอบันทึกการระงับทะเบียน เอกสารและหลักฐาน
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท),สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
อัตราภาษีรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี (ภาษีขาดเกิน 3 ปี เป็นภาษีระงับ ต้องชำระภาษีที่ค้าง 3 ปี) และเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
การขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัด เอกสารและหลักฐาน
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 • หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 • อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท

หลังจากดำเนินการแล้วจะได้เลขป้ายทะเบียนใหม่ แล้วจึงดำเนินการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถต่อไป

ข้อมูลจาก : Ekkapan,auto.mthai

  ติดต่อสอบถามพนักงาน  

โทร.093-9946227

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้