คู่มือการทำงานของนายหน้า (ฟินประกันรถ)

Last updated: 25 มี.ค. 2564  |  721 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการทำงานของนายหน้า (ฟินประกันรถ)

กฏระเบียบการทำงานของนายหน้า
คู่มือการทำงานของนายหน้า (ฟินประกันรถ)

ฟินประกันรถ ขอแจ้งกฏระเบียบการทำงานของนายหน้า ที่ส่งงานให้กับฟินประกันรถ เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานร่วมกัน

การสมัครสมาชิก
 • เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งข้อความ ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน พร้อมกับลิ้งค์ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบการทำงาน
 • เข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 • หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล หรือโทร091-493-9999
การเช็คราคาเบี้ย ทำใบเสนอราคาประกันภัย สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 • เช็คเบี้ยทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 • เช็คเบี้ยกับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่าน
การแจ้งงาน คีย์งาน เพื่อทำประกันภัย สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 • นายหน้าคีย์งานทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)สามารถขอคู่มือหรือคลิปวิดีโอสอนการคีย์งาน ได้จากเจ้าหน้าที่ฟิน
 • นายหน้าส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่านเป็นผู้ดำเนินการคีย์งานแทน (กรณีนี้ หักค่าดำเนินการคีย์งาน 1%)
การติดตามกรมธรรม์ และงานสลักหลัง สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 • กดแจ้งติดตามได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 • แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่าน
 • โทรติดตามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลประกันภัย (091-493-9999)
การจัดส่งเอกสาร และสำเนาเอกสารต่างๆ
 • ใบเสนอราคา , ใบคำขอ (covernote) , สำเนาใบเสร็จรับเงิน , สำเนาพรบ ,สำเนากรมธรรม์ , เลขไปรษณีย์ (บริษัทส่งให้ช่องทางออนไลน์ Email , APP FIN BROKER) ทางนายหน้า ต้องจัดส่งต่อให้กับลูกค้าเอง เพื่อเป็นหลักฐาน
 • พรบ และกรมธรรม์ ตัวจริง บริษัทจะจัดส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน ฟรี) หากต้องการด่วน EMS , Kerry คิดเพิ่ม50บาท (หักจากค่าคอมที่ได้รับ)
 • ต้องการติดตามเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงาน หรือฝ่ายจัดส่ง (091-493-9999)
การชำระเงินจ่ายค่าประกันภัย สามารถทำได้ 4 ช่องทาง
 • โอนเงินเข้าบริษัทฟิน (โอนเต็มจำนวน หรือโอนจ่ายหักค่าคอม)
 • โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัย โดยตรง (กรณีนี้ต้องโอนเต็มจำนวนเท่านั้น)
 • ตัดบัตรเครดิต กับบริษัทฟิน (หักค่าคอม 3%) หรือ บริษัทประกันภัย (ถ้ามี)
 • กรณีผ่อนชำระค่างวด 3 งวด , 6 งวด , 10 งวด (สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฟิน)

เงื่อนไขเป็นไปตามแคมเปญการขาย ตารางผลตอบแทนของบริษัท
*ส่งสลิปให้กับเจ้าหน้าที่ฟิน หรือแนบในแอพพลิเคชั่นได้เลย


การติดตามให้ชำระเงินค่างวด
 • บริษัทจะส่ง SMS แจ้งเตือน และมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามกับลูกค้าหรือนายหน้า
 • หากต้องการขยายเวลาการจ่ายชำระล่าช้า คิดค่าดำเนินการ 500 บาท/ครั้ง
 • กรณีมีรายการค้างจ่ายค่างวด จ่ายล่าช้า (เกิน 3 รายการ) ขอหยุดรับแจ้งงานเคสใหม่ จนกว่าจะติดตามชำระ เคลียค่างวดที่เกินเข้ามาในระบบ
การเก็บประวัติการผ่อนชำระของนายหน้า
 • เพื่อจัดเกรดระดับนายหน้า ด้านการเงิน มีผลต่อสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่างๆจากบริษัท
 • นายหน้าประวัติ ดีมาก (A+) ไม่เคยมีประวัติผ่อนล่าช้า
 • นายหน้าประวัติ ดี (B+) นายหน้าประวัติ เสี่ยงน้อย (C-) นายหน้าประวัติ เสี่ยงสูง (F-)
การยกเลิกกรมธรรม์ ยกเลิกทำประกันภัย
 • หากมีการแจ้งทำประกันภัยเข้ามาแล้ว และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิก โดยที่ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของบริษัท บริษัทหักค่าดำเนินการยกเลิก 500 บาท โดนหักจากเงินที่ชำระเข้ามา เพื่อโอนเงินคืนให้กับลูกค้า
 • หากมีการทำประกันภัย แล้วพบกว่าไม่เข้าเงื่อนไขบริษัทประกันภัย หรือทุนผิด เบี้ยผิด รอยแผลมีการรีมารค์เกินเงื่อนไข บริษัททำการยกเลิกงาน และโอนเงินคืน (ทุกวันศุกร์) หากชำระเข้ามาด้วยบัตรเครดิตและมีการยกเลิกงาน บริษัทขอหักค่ารูดบัตร (3.21%)
 • หากเกินกำหนดชำระ 7วัน บริษัทมีความจำเป็นแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ทันที พร้อมส่งอีเมลแจ้งนายหน้าให้รับทราบ และให้ทำการแจ้งลูกค้าทันที บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ
 • กรณีมียกเลิกกรมธรรม์ ที่ยังจ่ายเงินค่างวดไม่ครบ และนายหน้าได้รับค่าคอมไปแล้ว บริษัททำการเรียกคืนค่าคอมรายการนั้น ให้โอนคืนเข้าบริษัทหรือหักค่าคอมวีคถัดไป
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน สนับสนุนการขาย บริการเสริม ของแถมต่างๆ
 • ดูจากเอกสารใบค่าคอม ตารางผลตอบแทนประจำเดือน และรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญให้ชัดเจน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฟินที่ดูแลท่าน
การจ่ายค่าคอมมิชชั่น คำแนะนำ ค่าตำแหน่ง
 • รอบการคิดค่าคอมมิชชั่น ตัดรอบวันอังคารก่อนเที่ยง และทำจ่ายวันพฤหัสบ่าย
 • บริษัททำจ่ายทุกสัปดาห์ หากวันพฤหัสเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเลื่อนจ่ายเป็นวันศุกร์
 • กรณีเป็นงานผ่อนชำระ บริษัทจ่ายค่าคอมให้เต็มจำนวนทันที เมื่อชำระค่างวดที่2 แล้ว
 • ค่าแนะนำ ค่าตำแหน่ง จะได้รับเมื่อทำการชำระเงินครบทุกงวด หรือจ่ายเต็มจำนวน
 • หากมีรายการค้างจ่ายล่าช้า เกิน7วัน บริษัทจะล็อคไม่ทำจ่ายค่าคอมในสัปดาห์นั้น จนกว่าจะติดตามให้ชำระเข้ามาหรือเคลียจบ และจะรวมยอดทำจ่ายในสัปดาห์ถัดไป
การแจ้งยกเลิกสัญญานายหน้า

            หากตรวจสอบพบการกระทำที่สุ่มเสี่ยง ส่อแววทุจริต โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือการปฏิบัติตน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท หรือทำให้บริษัทมีความเสี่ยงใดๆทุกกรณี ตามบริษัทพิจารณาสมควร

             บริษัทขอแจ้งยกเลิกสัญญานายหน้าทันที และหากมีงานที่ค้างชำระหรืองานอื่นใด นายหน้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขให้งานเรียบร้อย บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายทุกกรณี

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน ยึดถือปฏิบัติการข้อบังคับดังกล่าว
หากมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาแก้ไขข้อบังคับต่างๆ บริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบทันที
สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน ได้ที่เบอร์ติดต่อ 091-493-9999
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการทำงานของนายหน้า
แจ้งเพื่อโปรดทราบ
นาย ปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง
บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้