ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

Last updated: 18 เม.ย 2564  |  858 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

 • หากมีผู้บาดเจ็บให้ดำเนินการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ  เข้าทำการรักษาที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • แจ้งเหตุให้บริษัททราบทันทีเพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่เบอร์โทร  

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถของท่านชนกับรถคู่กรณี ขณะกำลังรอเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิด

 • เหตุหากท่านแน่ใจว่าท่านเป็นฝ่ายได้เปรียบเส้นทางแล้ว  อย่ารีบเคลื่อนย้ายรถยนต์ของท่านออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด หรือพนักงานจราจรมาทำแผนที่เกิดเหตุแล้ว  หรือกรณีที่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดได้เปรียบเส้นทาง  การเคลื่อนย้ายรถหรือแยกย้ายรถออกจากกัน ท่านอาจถูกปรักปรำจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้
 • หากไม่แน่ใจในรูปคดีหรือการซักถามของอีกฝ่าย  ไม่ควรออกความเห็นใดๆ  ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อท่านหรือรูปคดีของท่านจนกว่าเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยจะให้คำแนะนำ
 • จดจำรายละเอียดต่างๆ  ที่จำเป็นของรถยนต์คู่กรณีไว้ เช่น  หมายเลขทะเบียนรถ  ยี่ห้อ  สี เป็นต้น  หรือถ่ายภาพรถคู่กรณีติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพื่อป้องกันการหลบหนี ไม่ควรรับข้อเสนอหรือประนีประนอมยอมความกับฝ่ายคู่กรณี หากไม่แน่ใจว่าจะคุ้มกับความเสียหาย  ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน
 • หากมีผู้บาดเจ็บ  ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยเร็ว
 • โปรดระลึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย  สามารถช่วยเหลือท่านได้ หากท่านได้ปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น
 • กรณีมีข้อขัดข้อง  หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม  ขอให้ท่านติดต่อบริษัทประกันภัย 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายถูก

 • ควรรีบจดทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ชื่อ  ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่คู่กรณี และเจ้าของรถคู่กรณี (กรณีที่ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง)
 • ทำบันทึกยอมรับผิดของคู่กรณี
 • ควรจดชื่อ  ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของพยานในที่เกิดเหตุไว้
 • หากตกลงกันได้ ให้แยกย้ายรถยนต์ออกจากที่เกิดเหตุ เพื่อมิให้กีดขวางการจราจร
 • หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายผิด

 • ให้ท่านเขียนชื่อ  ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์แก่คู่กรณีโดยทันที
 • หากตกลงกันได้ ให้แยกย้ายรถยนต์ออกจากที่เกิดเหตุ มิให้กีดขวางทางจราจร
 • หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
 • รีบแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทันที


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ 

 • กรณีไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
 • แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบในทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีอื่นๆ

 • กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ  พรบ. (ได้รับบาดเจ็บ  หรือเสียชีวิต)นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด  เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
 • จดหมายเลขทะเบียนรถ  ชื่อบริษัทประกันภัย  หมายเลขกรมธรรม์ จากเครื่องหมายแสดงการ
 • ประกันภัย  พ.ร.บ. ของรถคู่กรณี
 • แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
 • แจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น  หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้ง
 • เหตุที่บริษัท  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด  สายด่วน  1791
 • ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย  หรืออาจมอบ
 • อำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน  180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ)
 • กรณีไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำเอกสาร  (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับและบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  ซึ่งตั้งอยู่ ณ. สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดในแต่ละจังหวัด
กรณีรถถูกชนแล้วหลบหนี
 • ให้รีบจดหมายเลขทะเบียน  และรูปพรรณสัณฐาน  (ยี่ห้อ  รุ่น  สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่หลบหนี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
 • ควรจดชื่อ  ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้
 • คัดบันทึกประจำวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัย

กรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด 

 • ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน  (ร้อยเวรเจ้าของสำนวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานและติดต่อบริษัทประกันภัย  ในทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป
กรณีรถประกันภัยสูญหายโทรแจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ สายด่วน  1192
 • แจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุทันที
 • แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
 • คัดสำเนาบันทึกประจำวัน  สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  และหลักฐานการแจ้งอายัดรถให้บริษัทประกันภัย
 • บริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน  45 วัน  นับแต่วันที่รถประกันภัยสูญหายและแจ้งความร้องทุกข์แล้ว


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สำหรับการประกันภัยอื่นๆ

 • รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทประกันภัยทราบทันที โดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมทั้งระบุชื่อของท่านหรือบุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทประกันภัยติดต่อ
 • ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
 • กรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก  ให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย  เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสภาพความเสียหาย

  ติดต่อสอบถามพนักงานเพิ่มเติม  

โทร 093-9946227

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้